Nasza oferta
Eksport
Import
Intrastat
BREXIT
Eksport
Wywóz towaru poza obszar Unii Europejskiej. Przykładowe kraje: Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria.
Faktura eksportowa
Faktura eksportowa jest podstawą dla dokonania odprawy celnej. Faktura powinna zawierać numer, dane kontrahenta, rodzaj i ilość towarów, oraz ich wartość wyrażoną w walucie polskiej lub obcej, warunki dostawy wg Incoterms.
Specyfikacja
Zawiera wagę brutto i netto towarów, ilość i rodzaj opakowań. Specyfikacja nie jest konieczna, jeśli wymienione dane zamieszczono na fakturze.
Odprawa celna
Rozpoczyna się po przedstawieniu towarów na placu odpraw celnych oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów. Odprawa kończy się wystawieniem deklaracji eksportowej (export declaration, EX doc, MRN).
Potwierdzenie wywozu
Przekroczenie granicy skutkuje wygenerowaniem komunikatu IE599 w formacie .xml. Uprawnia on do skorzystania z zerowej stawki VAT. Komunikat przechowywany w formie elektronicznej jest dowodem dla księgowości.
Inne dokumenty
Na życzenie klienta wystawiamy:
- świadectwo pochodzenia (certificate of origin),
- świadectwo przewozowe EUR.1 (movement certificate EUR.1),
- świadectwo przewozowe A.TR,
- karnet TIR,
- list CMR.
Import
Przywóz towaru spoza obszaru Unii Europejskiej, np. z Anglii, Ukrainy, Chin.
Dokument T1
Jest wystawiany na granicy Unii w celu tranzytu auta do wewnętrznego urzędu przeznaczenia OC Piła - kod PL391010.
Dokumenty handlowe
Faktura służy do określenia rodzaju i wartości celnej towarów. Wymagane są także: faktura za transport, specyfikacja, świadectwo pochodzenia, certyfikat producenta.
Odprawa celna
Następuje z chwilą wysłania deklaracji oraz przedstawienia towaru. Dowodem dokonania odprawy importowej jest komunikat ZC299 w formacie xml.
Należności celne
Cło jest uzależnione od rodzaju towaru i jego pochodzenia. Ustalimy kod taryfowy CN po uwzględnieniu wszystkich informacji na temat importowanego towaru. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Cło i VAT uiszcza importer w trakcie odprawy celnej.
CE
Dotyczy takich towarów jak: maszyny, sprzęt RTV i AGD, urządzenia elektryczne, zabawki, środki ochrony indywidualnej. Dopuszczenie towarów do obrotu będzie uzależnione od umieszczenia znaku CE na towarze, przedstawienia deklaracji zgodności CE (conformity declaration) oraz instrukcji obsługi.
Certyfikat producenta
Wymagany jest w celu ustalenia szczegółowych parametrów produktu. Np. w przypadku importu tkaniny należy ustalić jej skład, gramaturę, wymiary.
Intrastat
System statystyczny dotyczący obrotu towarowego między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej.
Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie dotyczy przedsiębiorstw, które w roku kalendarzowym przekroczyły próg obrotu z krajami unijnymi:
- 3.000.000 zł w zakupach (nabycie wewnątrz-wspólnotowe) lub
- 2.000.000 zł w sprzedaży (dostawa wewnątrz-wspólnotowa).
Agencja Celna jest podmiotem wyspecjalizowanym do sporządzania i wysyłania deklaracji w imieniu przedsiębiorcy.
BREXIT
Wielka Brytania znajdzie się poza obszarem Unii Europejskiej. Zasada swobodnego przepływu towarów przestanie obowiązywać.

Wielka Brytania znajdzie się poza obszarem Unii Europejskiej, co oznacza że stanie się krajem trzecim, niebędącym członkiem Unii, a obrót towarowy będzie podlegał regulacjom celnym. Zasada swobodnego przepływu towarów przestanie obowiązywać.


Towary wprowadzane na obszar celny Unii oraz wyprowadzane poza ten obszar będą przedmiotem kontroli. Formalności celne polegać będą przede wszystkim na obowiązku składania zgłoszeń celnych eksportowych i importowych z każdorazowym przedstawieniem towarów oraz koniecznością uregulowania należności celnych.


Niektóre towary mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom lub zakazom na gruncie polityki bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt, roślin. Często wiąże się to z uzyskaniem stosownych pozwoleń czy certyfikatów, np. technicznych, fitosanitarnych. Wymagania odnośnie towarów trzeba spełnić przed dokonaniem odprawy celnej. Ważną kwestią będzie ustalenie kodu taryfowego towaru oraz jego pochodzenia.


Agencja Celna EnterSad reprezentuje przedsiębiorców przed organami celnymi, dokonuje zgłoszeń celnych i sporządza świadectwa pochodzenia. Współpraca odbywa się na podstawie udzielonego upoważnienia. Pierwszym krokiem jest rejestracja przedsiębiorcy celem uzyskania numeru EORI, który identyfikuje podmiot przed organami celnymi. Rejestracji należy dokonać z wyprzedzeniem, przed planowaną dostawą.

Kontakt
ul. Przemysłowa 23, 64-920 Piła
Czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00